Το Humanity Greece ιδρύει το 1ο Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο στην Ελλάδα για την στήριξη των πολιτών

Το Humanity Greece ιδρύει το 1ο Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο στην Ελλάδα. Έναν πρότυπο κόμβο συνεργασίας, συντονισμού, συνεννόησης, σχεδιασμού και δράσης για όλους τους πολίτες που επιθυμούν να συνεργαστούν με τον Οργανισμό προς όφελος της κοινωνίας. Αναλαμβάνοντας κάθε έκτακτο αίτημα πολιτών για ανθρωπιστική και κοινωνική βοήθεια, θα καλύπτει σοβαρές ελλείψεις αναφορικά με την διαχείριση κρίσεων και […]