Το EU Foundation μεγάλος υποστηρικτής του Humanity Greece – Αρωγός στο Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο

Το Humanity Greece ιδρύει το 1ο Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο στην Ελλάδα με την υποστήριξη του EU Foundation.

Το EU Foundation του Ομίλου Fidirikos Group στέκεται έμπρακτα στο πλευρό του Οργανισμού καλύπτοντας τα λειτουργικά έξοδα για τον 1ο χρόνο λειτουργίας. Ανταποκρινόμενοι θετικά και με αυξημένο αίσθημα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης στις ανάγκες που προκύπτουν στέκονται αρωγοί στο καθημερινό μας έργο.

Οι εθελοντές του Humanity Greece ευχαριστούν θερμά και συλλογικά την ιδιαίτερη συνεισφορά του EU Foundation και τον ιδρυτή του κ. Δημήτρη Φιντιρίκο.

Το Πρότυπο Συντονιστικό Κέντρο θα λειτουργεί για αποθήκευση και διαλογή των αγαθών πριν την αποστολή τους σε οποιαδήποτε συνθήκη κρίνεται απαραίτητη.

Σε εβδομαδιαία βάση θα στηρίζει ολιστικά ανθρώπους συνδέοντας τους πολίτες που επιθυμούν να βοηθήσουν με τα άτομα που χρήζουν άμεσης βοήθειας. Ένας πρότυπος κόμβος συνεργασίας, συντονισμού, συνεννόησης, σχεδιασμού και δράσης για όλους τους πολίτες που επιθυμούν να συνεργαστούν με τον Οργανισμό προς όφελος της κοινωνίας.