ΓΙΝΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Καλλιεργούμε σταθερές συνεργασίες με άμεση ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες!

Με γνώμονα την συνεργασία με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών είμαστε αρωγοί σε κάθε ανθρωπιστική και κοινωνική ανάγκη. H δέσμευση μας είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου σκηνικού αλληλεγγύης στην Ελλάδα για το κοινό καλό όλων.

*Δυνατότητα workshop σε πολυάριθμο ανθρώπινο δυναμικό.

Σταθερές Συνεργασίες

Καινοτόμες Συνεργασίες

Εco Συνεργασίες