ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις σοβαρότερες απειλές που επηρεάζουν πλέον τους πολίτες και την Κοινωνία της Ελλάδας. Οι συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής έχουν τεράστιες συνέπειες στις ζωές ανθρώπων & ζώων, στο φυσικό πλούτο και τις περιουσίες τους. Οι Κοινωνικές Απειλές μέσα από τις φυσικές καταστροφές εντείνονται και δημιουργούν ανισότητες στους Τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Πρόσβασης και της Απασχόλησης.

TOUCHPIC

Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο

Αντιμετωπίζουμε όλες τις επείγουσες και μη καταστάσεις με την αρμόζουσα υπευθυνότητα, ακολουθώντας τα σχετικά πρωτόκολλα για την πρόληψη της ρύπανσης και τη δημιουργία περαιτέρω απορριμμάτων. Ακολουθώντας τις κατάλληλες πρακτικές και με γνώμονα τη μείωση του ατομικού και συλλογικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, το Humanity Greece στοχεύει στην πλήρη αξιοποίηση όλων των αγαθών και ταυτόχρονα στην άμεση κάλυψη των αιτημάτων προς βοήθεια.

Αρχές Βιώσιμης Διαχείρισης

Στην προσπάθεια μας για την επίτευξη ενός καλού βιοτικού επιπέδου προς όλους καθώς και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, η ορθή περιβαλλοντική συνείδηση αποτελεί προτεραιότητα. Έχοντας ως γνώμονα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, το Humanity Greece, έχει συνάψει συνεργασίες με ανακυκλωτικές εταιρείες, κοινωνικές επιχειρήσεις και περιβαλλοντικούς οργανισμούς, ώστε να αποφευχθεί η απόρριψη των υλών και να επιτευχθεί η διατήρηση ενός μειωμένου περιβαλλοντικά αποτυπώματος.
earth 01

Στρατηγικές Συνεργασίες

Το Humanity Greece πραγματοποιεί συνεργασίες και συμπράξεις με διαφορετικούς ενεργούς φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, ώστε να επιτυγχάνεται η συμμετοχικότητα των νέων πολιτών σε δράσεις αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής κρίσης καθώς και των συνεπειών της. Λαμβάνει μέρος σε καθαρισμούς παραλιών και φυσικών τοπίων, ενημερωτικές ημερίδες σχετικά με την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα κλιματικής αλλαγής και διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και σε δράσεις αποκατάστασης καταστραφεισών δασικών εκτάσεων.

Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Συνείδηση

Πολλά απορρίμματα και μη αξιοποιήσιμα είδη μπορούν να προκύψουν στην προσπάθεια μας να ανταποκριθούμε καθημερινά στις έκτακτες και προκύπτουσες ανάγκες των πολιτών. Λαμβάνοντας υπόψιν τους τόνους προϊόντων και ρουχισμού για την αποστολή τους σε συμπολίτες μας, οι αρμόδιοι εθελοντές μας συστήνουν αλυσίδες διαλογής και καταγραφής όλων των δωρεών που καταφθάνουν στο Πρότυπο Κέντρο Στήριξης Πολιτών του Humanity Greece.
ECO01

Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο

Αντιμετωπίζουμε όλες τις επείγουσες και μη καταστάσεις με την αρμόζουσα υπευθυνότητα, ακολουθώντας τα σχετικά πρωτόκολλα για την πρόληψη της ρύπανσης και τη δημιουργία περαιτέρω απορριμμάτων. Ακολουθώντας τις κατάλληλες πρακτικές και με γνώμονα τη μείωση του ατομικού και συλλογικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, το Humanity Greece στοχεύει στην πλήρη αξιοποίηση όλων των αγαθών και ταυτόχρονα στην άμεση κάλυψη των αιτημάτων προς βοήθεια.
photo 02

Αρχές Βιώσιμης Διαχείρισης

Στην προσπάθεια μας για την επίτευξη ενός καλού βιοτικού επιπέδου προς όλους καθώς και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, η ορθή περιβαλλοντική συνείδηση αποτελεί προτεραιότητα. Έχοντας ως γνώμονα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, το Humanity Greece, έχει συνάψει συνεργασίες με ανακυκλωτικές εταιρείες, κοινωνικές επιχειρήσεις και περιβαλλοντικούς οργανισμούς, ώστε να αποφευχθεί η απόρριψη των υλών και να επιτευχθεί η διατήρηση ενός μειωμένου περιβαλλοντικά αποτυπώματος.

εco final 4
earth 01

Στρατηγικές Συνεργασίες

Το Humanity Greece πραγματοποιεί συνεργασίες και συμπράξεις με διαφορετικούς ενεργούς φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, ώστε να επιτυγχάνεται η συμμετοχικότητα των νέων πολιτών σε δράσεις αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής κρίσης καθώς και των συνεπειών της. Λαμβάνει μέρος σε καθαρισμούς παραλιών και φυσικών τοπίων, ενημερωτικές ημερίδες σχετικά με την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα κλιματικής αλλαγής και διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και σε δράσεις αποκατάστασης καταστραφεισών δασικών εκτάσεων.

ΣΤΗΡΙΞΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ