ΝΕΑ

ΑΡΘΡΑ

Ανάγκη για αγορά σε βρέφος ειδικών κηδεμόνων

Στα πλαίσια της συνεχούς στήριξης ευάλωτων οικογενειών της χώρας, καταγράφεται άμεση ανάγκη στήριξης σε βρέφος οικογένειας που υπάγεται στο Μητρώο Ωφελουμένων του Humanity Greece με

ΑΡΘΡΑ

HumanityGreece x ΣΕΔΠΕΚΑΤ ενώνουν τις δυνάμεις τους για την πρόληψη και προστασία του περιβάλλοντος

Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών στις οποίες ανταποκρίνεται το Humanity Greece, με την συμβολή των εθελοντών του, στέκεται δίπλα στις ευπαθείς ομάδες της