ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εναρμονισμένα με τον κανονισμό ΕΕ2016/679 (GDPR)

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του  www.humanitygreece.org προκειμένου να ενταχθείτε στο Μητρώο Ωφελούμενων για στήριξη μέσω της παροχής πακέτου στήριξης ή να συμμετέχετε σε δράσεις ως εθελοντής ή στο chat, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε [όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλέφωνο καθώς και λοιπές πρόσθετες πληροφορίες κατά περίπτωση, όπως ενδεικτικά, βαθμίδα εκπαίδευσης, ειδικότητες, ειδικά ενδιαφέροντα, ιστορικό εργασίας, ιστορικό οικογένειας τα οποία μπορεί να απαιτηθούν στο πλαίσιο της συνεργασίας μας μαζί σας ως ωφελούμενοι ή εθελοντές, τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν απαιτείται και για νόμιμο λόγο.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.humanitygreece.org προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 καθώς και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

 

H ιστοσελίδα του www.humanitygreece.org λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της, τα οποία διαγράφονται με την λήξη της συναλλακτικής σχέσης. 

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες www.humanitygreece.org και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου  προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για χρήση από το Humanity Greece.Τα προσωπικά δεδομένα που μας εμπιστεύεστε, δε διατίθενται σε τρίτους.

Οι Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν: Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που αναμένεται να λάβετε από εμάς, και ειδικότερα μέσω της αποστολής και παροχής πακέτων στήριξης με είδη πρώτης και έκτακτης ανάγκης, συμβουλευτικές, επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα πλαίσια της ολιστικής επανένταξης μετά από σοβαρά οικονομικά και βιοποριστικά προβλήματα. 

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης, ως νόμιμο λόγο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εντάσσεται και η περίπτωση της online οικονομικής υποστήριξης προς το την ΑΜΚΕ Humanity Greece μέσω της Ιστοσελίδας μας στην Κατηγορία “Κάνε Μια Δωρεά”. Επεξεργαζόμαστε δε τα προσωπικά σας δεδομένα, στην περίπτωση που επιθυμείτε να προσφέρετε εθελοντικά τις υπηρεσίες σας, μέσω της συμπλήρωσης online φόρμας-αίτησης που λειτουργεί στην Ιστοσελίδα μας. 

Η συγκατάθεση που μας παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που θέτει το νομικό πλαίσιο, στην περίπτωση για παράδειγμα αποστολής ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (Newsletters) ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έχει στόχο την ενημέρωσή σας σχετικά με τις δράσεις του Humanity Greece.

Σας βεβαιώνουμε ότι επί της νομικής αυτής βάσεως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον παρέχετε τη συναίνεσή σας. H επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται στα πλαίσια συμμόρφωσης με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα η συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό προβλέπεται σε φορολογικές, ασφαλιστικές ή άλλες ειδικές νομοθετικές διατάξεις (π.χ. συμμόρφωση με τους κανόνες που απορρέουν από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας). H επεξεργασία που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει τo Humanity Greece. Στο πλαίσιο ανάπτυξης του κοινωφελούς έργου μας, αλλά και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αποτελεσμάτων μέσω των υποστηρικτών μας, αποστέλλουμε ευχαριστήριες επιστολές για την υποστήριξή και την προσφορά σας. Η ΑΜΚΕ Humanity Greece δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στο ίδιο τον Οργανισμό.

Ο|Η εγγεγραμμένος-η στις υπηρεσίες του www.humanitygreece.org έχει δικαίωμα να ζητήσει ενημέρωση, διόρθωση, διαγραφή και μεταφορά των δεδομένων του οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμεί. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας.

Τμήμα Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

info@humanitygreece.org

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5226379