HumanityGreece x ΣΕΔΠΕΚΑΤ ενώνουν τις δυνάμεις τους για την πρόληψη και προστασία του περιβάλλοντος

Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών στις οποίες ανταποκρίνεται το Humanity Greece, με την συμβολή των εθελοντών του, στέκεται δίπλα στις ευπαθείς ομάδες της χώρας προσφέροντας την απαραίτητη βοήθεια και στήριξη με αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης.

Το Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο που δημιουργήθηκε από νέους εθελοντές του Humanity Greece, λειτουργεί για αποθήκευση, συλλογή και διαλογή των αγαθών πριν την αποστολή τους σε οποιαδήποτε συνθήκη κρίνεται απαραίτητη. Σε εβδομαδιαία βάση στηρίζει ολιστικά οικογένειες από πληγείσες περιοχές αλλά και οικογένειες που υπάγονται σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες της χώρας με την αποστολή πακέτων στήριξης που εμπεριέχουν από τρόφιμα μακράς διάρκειας, βρεφικά είδη μέχρι είδη προσωπικής υγιεινής.

Την πολύτιμη στήριξής της στην ανθρωπιστική και περιβαλλοντική βοήθεια προσφέρει η ΣΕΔΠΕΚΑΤ, συνδράμοντας ουσιαστικά με την κάλυψη των ετήσιων  λειτουργικών εξόδων του ΕΣΚ, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα η εθελοντική προσφορά πλήθος εθελοντών, τόσο για την πρόληψη και προστασία του περιβάλλοντος από τα έκτακτα κλιματικά φαινόμενα, όσο για τη μετέπειτα στήριξη των πληγέντων.

Humanity Greece x ΣΕΔΠΕΚΑΤ μαζί χτίζουμε τη δική μας περιβαλλοντική συνείδηση

Στα πλαίσια της προσπάθειας να ανταποκριθούμε καθημερινά στις έκτακτες και προκύπτουσες ανάγκες των πολιτών, προκύπτουν πολλά απορρίμματα και μη αξιοποιήσιμα είδη. Λαμβάνοντας υπόψιν τους τόνους προϊόντων και ρουχισμού για την αποστολή τους σε συμπολίτες μας, οι αρμόδιοι εθελοντές μας συστήνουν αλυσίδες διαλογής και καταγραφής όλων των δωρεών που καταφθάνουν στο Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο του Humanity Greece.

Έχοντας ως γνώμονα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, η ΣΕΔΠΕΚΑΤ μαζί με το Humanity Greece αναπτύσσει την σπουδαιότητα των ανακυκλωτικών εταιρειών, των κοινωνικών επιχειρήσεων και περιβαλλοντικών οργανισμών. Βασικός στόχος είναι να αποφευχθεί η απόρριψη των υλών και να επιτευχθεί η διατήρηση ενός μειωμένου περιβαλλοντικά αποτυπώματος.

Λίγα λόγια για την ΣΕΔΠΕΚΑΤ:

Η ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ είναι μια πολυμετοχική εταιρεία, απαρτιζόμενη από 45 επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο σωματείο χωματουργών.  Αποτελεί έναν από τους κορυφαίους φορείς στη διαχείριση των ΑΕΚΚ  – μπαζών της χώρας μας αφού είναι κατάλληλα αδειοδοτημένος φορέας για να ανακυκλωθούν τα μπάζα κάθε έργου. Εδώ και χρόνια συμβάλλεται με διαχειριστές Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων, κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ. Υποστηρίζει δυναμικά την πρόληψη παραγωγής, την ορθή διαχείριση και την καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης των μπαζών. Ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων των έργων αφού πολλοί ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουν τι προ απαιτείται.

Στην ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε. ως μια σύγχρονη και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία, αναπτύσσονται δράσεις που προωθούν τόσο την Εσωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη όσο και την Εξωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Η εταιρική υπευθυνότητα δεν μεταφράζεται ως μια «μόδα» ή ως ένας ακόμη όρος στην ορολογία του σύγχρονου επιχειρείν αλλά ως κύριος στόχος του έργου του Συστήματος. Με ουσιαστικές παρεμβάσεις, καθαρισμούς σε δήμους, σε δάση και χωματερές καθώς με καθημερινή συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο, η ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε. δημιουργεί μια σύγχρονη προοπτική για το μέλλον της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ στη χώρα ενώ συμμετέχει δυναμικά σε ενημερωτικές δράσεις σε συνεργασία με τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η οικολογική ευθύνη είναι για μας ο ακρογωνιαίος λίθος για το μέλλον του τόπου μας.

ΣΤΗΡΙΞΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ