Δράση στήριξης των δομών φιλοξενίας της Οργάνωσης Α21

Το Humanity Greece, διαθέτοντας εκτεταμένη εμπειρία στην άμεση στήριξη των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, ανταποκρίθηκε στις ανάγκες τη μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Α21.

Λίγα λόγια για την οργάνωση:

Η A21 αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς που καταπολεμούν αποκλειστικά την εμπορία ανθρώπων, σε τοπικό, εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Η ομάδα της Α21 εργάζεται ενεργά στην πρώτη γραμμή για την αποτροπή του φαινομένου. Προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο ο καθένας και η καθεμία να μπορεί να κατανοήσει και να αναγνωρίσει την εμπορία ανθρώπων και να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου.

Στα πλαίσια των δράσεων της, συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την εξασφάλιση της ασφάλειας των θυμάτων και την απόδοση της δικαιοσύνης. Μέσα από προγράμματα, όπως η λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για την εμπορία ανθρώπων, οι εκπαιδεύσεις επαγγελματιών πρώτης γραμμής και η νομική υποστήριξη των θυμάτων.

Τέλος, ενδυναμώνει τους διασωθέντες εμπορίας ανθρώπων προσφέροντας προγράμματα ολιστικής φροντίδας, ψυχοκοινωνική στήριξη, υπηρεσίες υγείας, ασφαλή στέγαση και υπηρεσίες επαναπατρισμού.

Το Humanity Greece διέθεσε προς τους ωφελούμενους και ωφελούμενες της οργάνωσης σειρά από είδη ρουχισμού, υπόδησης καθώς και τρόφιμα βρεφικής ανάπτυξης, με στόχο την άμεση ενδυνάμωση τους.

Συνεχίζουμε την προσπάθειά, συμπράττοντας με τους κατάλληλους φορείς για την αντιμετώπιση και την ενίσχυση της επίλυσης κοινωνικών ζητημάτων.