Ο ΕΟΔΥ στηρίζει ουσιαστικά το ανθρωπιστικό έργο του Humanity Greece


Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας – ΕΟΔΥ – και του Ανθρωπιστικού Οργανισμού «Humanity Greece»

Με δέσμευση την δημιουργία μιας σταθερής και ουσιαστικής συνεργασίας για την διαχείριση έκτακτων και προκύπτουσων αναγκών στη χώρα μας, αλλά και την σταθερή στήριξη σε κοινωνικά ευάλωτες οικογένειες, ο ΕΟΔΥ διαθέτει τα οχήματα του για τις μηνιαίες αποστολές πακέτων στήριξης σε οικογένειες εντός της Αττικής.

Εθελοντικές Οργανώσεις όπως το Humanity Greece και ο σκοπός που υπηρετούν έχουν παράλληλα την ευθύνη να δημιουργούν ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο οι εθελοντές έχουν κατάλληλη εκπαίδευση, αξιολόγηση, αναγνώριση και ουσιαστική εργασία με μετρήσιμα για το κοινωνικό σύνολο αποτελέσματα έχουν σε άμεση προτεραιότητα τη σύναψη συνεργασιών με Οργανισμούς όπως ο ΕΟΔΥ που έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών, που συμβάλλουν στην προστασία και βελτίωση της υγείας και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυσμού ενισχύοντας την ικανότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας μας.

Κάθε μήνα, μέσα από το Humanity Greece, πάνω από 500 οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα λαμβάνουν πακέτο στήριξης από τους εθελοντές σε όλη την χώρα, ενώ συμβολή του ΕΟΔΥ είναι καθοριστική στον μηνιαίο προγραμματισμό των αποστολών μέσω του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού του.

Το Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο που δημιούργησαν οι εθελοντές του Humanity Greece διατίθεται για αποθήκευση, συλλογή & διαλογή των αγαθών πριν την αποστολή τους σε οποιαδήποτε συνθήκη κρίνεται απαραίτητο. 

Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ κ. Ζαούτη και τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΔΥ κ. Σαπουνά, για την πολύτιμη και άμεση στήριξη τους στο καθημερινό έργο πλήθος εθελοντών.

ΣΤΗΡΙΞΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ