Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία» για ανθρώπους σε αστεγία: Σε 43 Δήμους της χώρας

«Στέγαση και Εργασία» για άστεγους -Φεβρουάριος 2022 Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια και βελτίωση των δύο προηγούμενων πιλοτικών προγραμμάτων επανένταξης αστέγων, που έχουν υλοποιηθεί από το 2014 έως σήμερα και αποκτά χαρακτήρα μόνιμης δημόσιας πολιτικής με την πρόβλεψη για ανά διετία εφαρμογή του από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ και στοχεύει […]