ΑΣΤΕΓΟΙ

176606 3238801147497 1978126509 o 1068x711 1
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία» για ανθρώπους σε αστεγία: Σε 43 Δήμους της χώρας

«Στέγαση και Εργασία» για άστεγους -Φεβρουάριος 2022 Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια και βελτίωση των δύο προηγούμενων πιλοτικών προγραμμάτων επανένταξης αστέγων, που έχουν υλοποιηθεί από το