ΟΥΚΡΑΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

20220305 LDD001 0
ΔΡΑΣΕΙΣ

Από κοινού συνάντηση του Humanity Greece – Γ. Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τις Ουκρανικές Κοινότητες Ελλάδας

Συνάντηση ενημέρωσης μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, Γιώργου Σταμάτη και της Συντονιστικής Επιτροπής των Ουκρανικών Κοινοτήτων στην