Το Εφηβικό Δίκτυο για τα δικαιώματα του Παιδιού συναντά το Humanity Greece

Το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» (Δίκτυο) είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2004 με βασικό στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) του ΟΗΕ.

Τα μέλη του Δικτύου είναι εκπαιδευτικοί, γονείς, συγγραφείς παιδικών βιβλίων, εικονογράφοι, πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες/ιδες και, γενικότερα, άνθρωποι που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα αυτά των παιδιών, και είναι πρόθυμοι να κινητοποιηθούν για την προώθηση και την προάσπισή τους στη χώρα μας.

“Το Εφηβικό Δίκτυο συναντά το Humanity Greece”

Συναντηθήκαμε με την ομάδα του Humanity Greece και συζητήσαμε για το έργο που έχουν αναλάβει στην παροχή και διάθεση τροφίμων αλλά και ειδών πρώτης ανάγκης σε άτομα από ευάλωτα κοινωνικά περιβάλλοντα καθώς και για τον σκοπό του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τρόπους με τους οποίους τα έφηβα και νέα άτομα του Εφηβικού Δικτύου μπορούν να συνεισφέρουν σε όσα κάνουν καθημερινά.

ΣΤΗΡΙΞΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ