Παράδοση ειδών στο Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο του Humanity Greece από τον ΜΚΟ ΔΕΣΜΟΣ

Στο πλαίσιο του καθημερινού ανθρωπιστικού έργου, το Humanity Greece έλαβε δωρεά 446 καινούργια ζευγάρια υπόδησης για όλες τις ηλικίες για τους ωφελούμενους που λαμβάνουν υποστηρίζονται από το Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο.

Η σταθερή ανταπόκριση του ΜΚΣ Δεσμός για την κάλυψη αναγκών ευάλωτων συνανθρώπων μας ενδυναμώνει και μας εμψυχώνει.

Λαμβάνοντας υπόψη την σπουδαιότητα του έργου του Οργανισμού ΜΚΣ ΔΕΣΜΟΣ αλλά και τις συνεχείς ανάγκες στις οποίες ανταποκρίνεται το Humanity Greece, με την συμβολή των εθελοντών του, στέκεται δίπλα στις ευπαθείς ομάδες της χώρας προσφέροντας την απαραίτητη βοήθεια και στήριξη με αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης.

Οι πρωτοβουλίες που υιοθετούνται συνδέονται κυρίως με την επίτευξη των σκοπών των δυο φορέων και την επιδίωξη του οράματος για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Το Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο που δημιουργήθηκε από νέους εθελοντές του Humanity Greece, λειτουργεί για αποθήκευση, συλλογή και διαλογή των αγαθών πριν την αποστολή τους σε οποιαδήποτε συνθήκη κρίνεται απαραίτητη. Σε εβδομαδιαία βάση στηρίζει ολιστικά οικογένειες από πληγείσες περιοχές αλλά και οικογένειες που υπάγονται σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες της χώρας με την αποστολή πακέτων στήριξης που εμπεριέχουν από τρόφιμα μακράς διάρκειας, βρεφικά είδη μέχρι είδη προσωπικής υγιεινής.

Ο Δεσμός είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που λειτουργεί ως αποτελεσματικός και

αξιόπιστος συνδετικός κρίκος για την κοινωνική προσφορά στην Ελλάδα. Για να το πετύχει

αυτό συνεργάζεται στενά αφενός με δωρητές του ιδιωτικού τομέα, αφετέρου με πάνω από

800 φορείς και κοινωφελείς οργανισμούς σε όλη τη χώρα, στηρίζοντας ενεργά το έργο τους

και αναλαμβάνοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που εστιάζονται στους εξής τομείς:

Κοινωνική Πρόνοια, Οικοδόμηση Ενός Καλύτερου Μέλλοντος, Υγεία, Αντιμετώπιση και

Αποκατάσταση Κρίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

ΣΤΗΡΙΞΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ