Στήριξη δομών αστέγων της Γ. Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας

Οι δύσκολες ημέρες που διανύουμε έχουν οδηγήσει στην επιτακτική κάλυψη αναγκών διαφορετικών κοινωνικών ομάδων της χώρας μας. Καθημερινά, οι φορείς της ΚτΠ δραστηριοποιούνται ενεργά στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων με σκοπό την επικοινωνία ενός σημαντικού μηνύματος, την αλληλεγγύη.

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Σταμάτης με τους εθελοντές του Humanity

Tο Σάββατο 27 Νοεμβρίου οι εθελοντ@ς του Humanity Greece, τηρώντας τη δέσμευσή και συνεργασία τους με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης Φτώχειας του υπουργείου Εργασίας, συγκέντρωσαν είδη ρουχισμού και προστασίας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα για ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση δρόμου.

Η διαλογή και αποστολή των ειδών γίνεται απευθείας από το Humanity Greece στις δομές που προσφέρουν στήριξη σε άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας. Η διαλογή των ειδών προέκυψε από μη αξιοποιημένες δωρεές πολιτών, οι οποίες θα αποστέλλονται σε συγκεκριμένες ανάγκες.

Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλε ενεργά η Γενική Γραμματεία προσφέροντας τις δομές που χρήζουν άμεσης στήριξης και βοηθώντας με τη μεταφορά των δωρεών. 

Η ομάδα του Humanity Greece συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις της για την επίτευξη ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου όλους τους πολίτες της χώρας.