ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Κινητή Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης

Το Πρόγραμμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας είναι βασικός πυλώνας δράσης της ομάδας του Humanity Greece από την ημέρα ίδρυσης της. Από τις αρχές του 2024, ξεκίνησε και η λειτουργία της Κινητής Μονάδας Έκτακτης Ανάγκης με στόλο 3 οχήματα που αφορά την άμεση ανακούφιση πολιτών με χαμηλά κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και πλαισιώνεται από ομάδα εξειδικευμένων εθελοντών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η έγκαιρη παρέμβαση των εθελοντών σε περιοχές που πλήττονται από τις επιπτώσεις των κλιματικών φαινομένων αλλά και εκείνων που καταγράφεται μεγάλο ποσοστό πολιτών οι οποίοι ζουν στα όρια της φτώχειας.

Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της σπουδαιότητας του Εθελοντισμού στην Ελληνική κοινωνία ως αναπόσπαστο κομμάτι του Πολιτειακού μηχανισμού της χώρας. 

Μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάπτυξη του Εθελοντικού Κινήματος μέσω της άμεσης επαφής με την Κοινωνία των Πολιτών και την επίλυση σημαντικών βιοποριστικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες της χώρας. 

Με σύνθημα #AnthropistikiVoitheiaStinPraxi συνδράμουμε καθοριστικά στις μικρές κοινωνίες και τα χωριά όπου κρίνεται αναγκαία η παροχή ετήσιας ανθρωπιστικής βοήθειας.

Με την Υποστήριξη:

MY-MOTODINAMIKI – XL
Ymetakinisis elin
YMP 265 INTRALINK
Y - INTERAMERICAN

ΣΤΗΡΙΞΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ