ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ART4HUMAN

Art 4 Human – Πρόγραμμα στήριξης

Με βάση τα στοιχεία όπως δημοσιεύτηκαν από τη γραμμή SOS 15900, πάνω από 5.000 γυναίκες εκπέμπουν SOS καθώς αποτελούν θύματα έμφυλης βίας στην Ελλάδα μόνο μέσα στο 2021. Από τις 7.809 κλήσεις, οι 3.812 ήταν για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Συνολικά τηλεφώνησαν 2.803 γυναίκες με παιδιά για να καταγγείλουν περιστατικό βίας. Από το σύνολο των κλήσεων, η Αττική κατέχει την αρνητική πρωτιά καθώς από 1η Ιανουαρίου έως 31 Οκτωβρίου κάλεσαν 1.497 γυναίκες.

Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία του οικονομικού έτους 2019, τα μονογονεϊκά νοικοκυριά διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας, με 24%, ενώ η πανδημία φτωχοποίησε ακόμη περισσότερο τις γυναίκες έναντι των ανδρών.

Σχεδόν το σύνολο (93%) των μονογονεϊκών οικογενειών δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις του νοικοκυριού του, ακόμα και σε βασικά έξοδα, όπως οι λογαριασμοί ρεύματος, ειδικά στην Αττική.

Σε ό,τι αφορά στη διατροφή τους, το 2020, το 56,9% των μονογονεϊκών οικογενειών αδυνατούσε να εξασφαλίσει έστω ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο, ψάρι ή λαχανικά ισοδύναμης διατροφικής αξίας, ενώ για 1 στις 2 μονογονεϊκές οικογένειες ήταν αδύνατο να διατηρήσει μια ζωή υγιεινής διατροφής.

Επιπρόσθετα, οι μονογονείς δυσκολεύονται εξαιρετικά να βρουν εργασία που να συνδυάζεται με την αποκλειστική φροντίδα των παιδιών τους, ή όταν αυτό συμβαίνει η εργασία είναι αποσπασματική και χωρίς ασφάλιση, αδυνατώντας έτσι να εξασφαλίσουν την ποιότητα απασχόλησης που θα αναιρούσε τον κίνδυνο φτώχειας, ενώ λόγω έλλειψης εργασίας και χρόνου δυσκολεύονται να έχουν και κοινωνική ζωή.

Art 4 Human – Πρόγραμμα στήριξης, ενδυνάμωσης και ευαισθητοποίησης μέσω της τέχνης και του εθελοντισμού από το Humanity Greece και το ART HUB Athens

Το Humanity Greece σε συνεργασία με το ART HUB ATHENS, ξεκινούν την υλοποίηση του κοινού τους προγράμματος “Art4Human”, για την αντιμετώπιση και ανακούφιση των συνεπειών των παραπάνω φαινομένων, με βασικούς πυλώνες:

Δημιουργία Πακέτων στήριξης σε μηνιαία βάση, θα αποσταλούν πακέτα στήριξης προς ανακούφιση 20 οικογενειών, επιζουσών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και ευρύτερα μονογονεϊκών οικογενειών, οι οποίες ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Μαγείρεμα στην Κοινωνική Κουζίνα του Humanity Greece, όπου μία φορά το μήνα, το Humanity Greece, σε συνεργασία με το ART HUB ATHENS, θα αναλαμβάνουν το μαγείρεμα στο χώρο του Εθελοντικού Συντονιστικού Κέντρου. Οι εθελοντές που θα συμμετέχουν θα απαρτίζονται τόσο από τους εθελοντές των δύο φορέων, προς ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για κοινωνικά φαινόμενα, όπως είναι η έμφυλη βία, με σκοπό την πρόληψη και πιθανή έγκαιρη αντιμετώπιση, αλλά και γυναίκες ωφελούμενες του μητρώου που θα στηριχθούν με τα πακέτα στήριξης, προς στήριξη και ενδυνάμωσή τους, με σκοπό την ομαλή επανένταξή τους στον κοινωνικό βίο.

Street Work και μοίρασμα φαγητού μία φορά το μήνα, μετά το μαγείρεμα που θα πραγματοποιείται στα πλαίσια της από κοινού μας δράσης, μέρος των συμμετεχόντων εθελοντών μας, με καθοδήγηση από εξειδικευμένο προσωπικό, θα μοιράζει τις μερίδες φρέσκου φαγητού σε 100 συνανθρώπους μας σε αστεγία στην Αττική.

Τέλος θα πραγματοποιηθεί Καμπάνια ευαισθητοποίησης μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα των συνεργαζόμενων φορέων αλλά και με δια ζώσης mini workshops, καλλιτεχνικού περιεχομένου, που θα διαδραματίζονται στις συναντήσεις των εθελοντών.

Η αλληλεγγύη είναι το πιο πολύτιμο όπλο των κοινωνιών. Η δική μας πρωτοβουλία αποτελεί κίνηση στήριξης, ενδυνάμωσης και ευαισθητοποίησης.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», που συγχρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το Costas M. Lemos Foundation, το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ, το The Hellenic Initiative Canada, το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

ΣΤΗΡΙΞΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ