Επίσημος Ρουχισμός για τους εθελοντές του Humanity Greece από την εταιρεία FILA

Η στήριξή εταιρειών στη δραστηριότητα των ενεργών οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σε συνέχεια συμφωνητικού συνεργασίας, το Humanity Greece αποκτά το δικό του επίσημο ρουχισμό, με την απόλυτη υποστήριξη της εταιρείας FILA.  

Η Unisex ενδυμασία με T-shirt και Μπουφάν, που προσφέρεται μέσα από αυτή τη συνεργασία μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες ενώ κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή εθελοντική εργασία όλων, χωρίς διακρίσεις. 

Η ύπαρξη ειδικού εξοπλισμού θα λειτουργήσει ως αρωγή στην κάλυψη μεγαλύτερου εύρους εκτάκτων αναγκών, ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Ευχαριστούμε την εταιρεία FILA για την γρήγορη ανταπόκριση στο έργο μας, την εξαιρετική επικοινωνία και την εξασφάλιση της ενδυμασίας για το σταθερό δίκτυο των εθελοντών μας.

ΣΤΗΡΙΞΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ