Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΚΑΒ – Humanity Greece σε έκτακτες και προκύπτουσες ανάγκες

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Δράσης και του Οργανισμού «Humanity Greece» Με δέσμευση την δημιουργία μιας σταθερής και ουσιαστικής συνεργασίας για την διαχείριση έκτακτων και προκύπτουσων αναγκών στη χώρα μας, υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κος Νίκος Παπαευσταθίου και η Ιδρύτρια του Οργανισμού «Humanity Greece», κα Γεωργία Παράσχου, την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022.