Παράδοση εξοπλισμού στο Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο του Humanity Greece από την Kärcher Greece

Στο πλαίσιο του καθημερινού ανθρωπιστικού έργου, το Humanity Greece έλαβε δωρεά 2 μηχανημάτων Kärcher για τις ανάγκες καθαρισμού των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του Εθελοντικού Συντονιστικού Κέντρου. Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών στις οποίες ανταποκρίνεται το Humanity Greece, με την συμβολή των εθελοντών του, το Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο (Μυλλέρου 76, Μεταξουργείο), δημιουργήθηκε από νέους εθελοντές του […]